Logo small

Hikaye Gecesi

  • October 14, 2017 at 7:00 pm
  • Pages Bookstore Café
Free Entry
Dillerin birbirinden ayrıldığı bu çağlarda “dil” gönül, yürek anlamına gelir Farsçada. Yalnız Farsçada değil Kürtçede de aynı anlamla kullanılır bu kelime. (D)ilden (d)ile göç eden hikâyeler varıp anlatıcının diline konar. Oradan da dinleyenin kalbine doğru bir yola çıkar ve böylece hikâye anlatıcısı, hikâyeler vasıtasıyla dilden dile bir bağ kurar. Gelin bu gece hikâyelerimizle bir yola çıkalım. Dillerimizi hikâyelerimiz ile birleştirelim … Pages sizin eviniz.